Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ropen skalla, fiber åt alla. Utbyggnaden av fibernätet är en betydande infrastruktursatsning. 85 procent av all trafik går i det fasta nätet. Endast de sista 15 procenten är mobilt.

I Frändefors, Dragsmark och andra platser kan det vara svårt med mobiltäckning i 3G- och 4G-näten.

Med Telia som operatör räknar man dock med hygglig täckning. Icke. Ingen 3- eller 4G-täckning på Kungsgatan eller Stureplan. I Stockholm! Går inte att köpa bussbiljett med SL-appen och inte kontant.

Jag har sedan länge konstaterat att Stockholm ligger avsides och har usla kommunikationer.

15. dec, 2015