Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Kommunarrest" kallas i Svt:s Rapport kommuners beslut att inte betala för ledsagare till vårdtagares resor utanför kommunen.

Arrest innebär att bli inlåst och förbjuden att lämna lokalen (eller kommunen). Ingen hindrar vårdtagarna från att resa vart de vill. Kommunernas beslut är att skattebetalarna inte står för kostnaderna utanför den egna kommunen.

När blev det en rättighet att kräva fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar? Kostnaderna för ledsagare har i det närmaste fördubblats de senaste åren. Resurserna är inte oändliga och politik är att prioritera. Är det rätt prioritering att bekosta ledsagare till vårdtagares resor utanför kommunen?

21. dec, 2015