Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla kommuns gatu- och parkavdelning erbjuder gratis centrala parkeringar under jul- och nyårshelgerna. "Det är uppskattat av medborgarna", säger en trafikingenjör till lokalpressen.

Utmärkt att vilja glädja medborgarna under jul och nyår. Tråkigt att man försvårar för dem under resten av året.

28. dec, 2015