Energidirektörens emeritus tankeförsök

Språkrören Åsa Romson och Gustav Frigolit (MP) har drabbats av insikt. Nu medger de att de låga förtroendesiffrorna beror på egna misstag, brister och förenklingar.

De lovar nu att vidta nödvändiga åtgärder för att återställa förtroendet. Det är nog att hoppas på för mycket att de inser att det bästa de kan göra är att avgå.

8. jan, 2016