Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utrikesminister Margot Wallström (S), socialdemokraternas underbarn (61), uttalar vid Folk och Försvars årliga konferens i Sälen att alliansfriheten tjänat oss väl. Natomedlemskap är uteslutet. Efter att inte ha uträttat något som svenskt statsråd i tidigare socialdemokratiska regeringar, EU-kommisionär och FN-representant, är hon nu återbördad till Konungariket med åsikter från en annan tid.

Alliansfriheten har inte tjänat oss. Den var ett hyckleri i samförstånd med Nato. Sovjetunionen visste vad den handlade om. Det var bara svenskarna som invaggades i tron att den var verklig.

Nu hävdar Wallström (S), efter decennier utomlands, i ett nostalgiskt palmehyckleri att ett svenskt natomedlemskap skulle öka spänningarna i östersjöområdet. De baltiska staternas natomedlemskap har alltså ökat spänningarna? Undfallenhet mot Ryssland skulle minska dem? Vad är budskapet till Ukraina?

I en fungerande regering skulle Sveriges utrikesminister se som sin uppgift att tillvarata Sveriges intressen.

10. jan, 2016