Energidirektörens emeritus tankeförsök

I vänsterpartiets mönsterland Östtyskland var det 13 års kötid för en Trabantbil. I Stockholm är det 13 ås kötid för en hyreslägenhet. Om man inte tillhör socialdemokratins adel, då fixar rörelsen den direkt.

Att statsråd, som inte bor i Stockholm, måste ha en bostad är självklart. Regeringskansliet borde ordna bostadsbehovet på samma sätt som riksdagskansliet gör.

Arbetarrörelsens kultur är utmanande. Reglera bostadsmarknaden, för att den passar ideologin, men se till att regleringen inte drabbar dem själva. Partikamrater ska ju hjälpa varandra.

Det är väl självklart att regler inte kan gälla dem som sliter för att de skall gälla alla andra.

22. jan, 2016