Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokraterna har nu sjunkit under det lägsta opinionsstöd partiet haft sedan opinionsmätningarna inleddes. Sämre än Juholts lägsta nivå. Alliansen är mer än fem procentenheter större än den rödgröna regeringen.

Aftonbladets (S) politiska kommentator Lena Melin konstaterar att regeringen är den svagaste Sverige någonsin haft. Hon saknar tilltro till att den kan bli bättre.

Socialdemokraternas självbild rämnar. Mot oduglighet hjälper inte ens hybris. Sammanbrottsregeringen Löfven (S).

24. jan, 2016