Energidirektörens emeritus tankeförsök

Räkna inte med dubbelspår på Södra Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla. Hitta smartare sätt att trimma och öka Södra Bohusbanans kapacitet. Budskapet från infrastrukturminister Anna Johansson (S) var tydligt när hon framträdde vid Västsvenska Handelskammarens frukostmöte i Uddevalla I morse. För att få beslut om stora infrastrukturinvesteringar måste regionen prioritera och vara enig. Enskilda kommuner och kommunalförbund göre sig icke besvär, var det andra budskapet från ministern. Återstår för Västra Götalandsregionen att enas om att prioritera en utbyggnad av Södra Bohusbanan med några fler mötesspår och andra trimningsåtgärder om det ska bli några pengar. I panelsamtalet deltog, från vänster, infrastrukturminister Anna Johansson (S), Joachim Lindroth, vd för Kynningsrud Prefab, Patrik Karlsson, gruppledare (S) i regionutvecklingsnämnden och Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

25. jan, 2016