Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jag måste ge Sveriges Television ett erkännande i kväll. Förvisso utsätter Svt tittarna för den intelligensbefriade "mellofestivalen", ett av de mest enfaldiga program som går att producera.

Samma kväll sänds i den andra kanalen ett lysande porträtt av den svenske världsbarytonen Peter Matthei. Därefter Barberaren från Metropolitan med Matthei i titelrollen.

Statstelevisionen kanske överlever.

6. feb, 2016