Energidirektörens emeritus tankeförsök

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson lovar i Svt Aktuellt att sätta stopp för lägre ingångslöner för dem som saknar utbildning. Hans uppgift är att värna dem som är inne i systemet. Vad som händer dem som står utanför, tiotusentals invandrande flyktingar, intresserar inte LO.

Sverige har den största inströmningen av lågutbildade flyktingar, den minsta andelen låglönejobb och EU:s högsta ingångslöner. Till och med LO:s ledning borde inse att ekvationen är olöslig.

Regeringen börjar förstå att det var klart "obra" (som man säger på min hemtrakts vilda tungomål) att sänka rutavdragen. Nu föreslår man i stället att de ska gälla fler enkla jobb. Att höja arbetsgivaravgifterna för unga var minst lika obegåvat.

Verkligheten hinner i fatt regeringen med en kraft som inte ens finansminister Magdalena "tomma ladorna" Andersson (S) kan stoppa. LO-borgen är dock välbyggd och klarar nog att motstå den värsta verklighet.

10. feb, 2016