Energidirektörens emeritus tankeförsök

En familj, som varit på begravning i Uddevalla kyrka, parkerade på en förhyrd parkeringsplats, som kräver parkeringstillstånd. Allt framgår av tydlig skyltning. Familjen fick p-böter.

Lokaltidningen Bohusläningen griper in och i tidningen får familjen gråta ut. "Kan man inte ens gå på begravning i kyrkan utan att oroa sig?", frågar familjefadern, som uppenbarligen anser att en begravning ger honom rätt att använda en p-plats, som någon annan hyrt, utan påföljd.

Bohusläningen håller med. I en närmast krigsliknande rubrik på förstasidan utropas indignationen över att en felparkerare får ta konsekvenserna av sin överträdelse. Begravningen är tydligen förmildrande. Problemet för den som hyrt platsen är att i kyrkan förekommer begravning tämligen ofta - det är liksom en del av kyrkans affärsidé.

Vad vore tillvaron utan en lokaltidning? Det lär vi snart får se om tidningen fortsätter på detta sätt.

17. feb, 2016