Energidirektörens emeritus tankeförsök

Festivalen Solid Sound i Uddevalla drar flera tusen besökare och är en tillgång för staden. Det gör att arrangörerna tydligen anser sig ha dragningsrätt på skattebetalarnas pengar.

Efter att med buller och bång gått ut och sagt att festivalen ska vara gratis visar det sig att gratis betyder att skattebetalarna ska stå för fiolerna. Man har begärt 800 000 kronor från Uddevalla kommun. Den summan motsvarar vad biljetter som skulle kosta en fjärdedel av vad de gjorde förra året ger.

Trots undermåligt underlag och närmast obefintlig ekonomisk redovisning har den rödgröna majoriteten i Uddevalla beslutat att pynta in närmare en halv miljon osett av skattebetalarnas pengar.

Alliansen och Uddevallapartiet yrkade i samhällsbyggnadsnämnden på avslag, men den rödgröna majoriteten bortsåg från att skattebetalarna inte har en aning om vart pengarna tar vägen och skänkte en halv miljon av deras pengar till en oklar organisation, som ägnat sig företagsöverlåtelser, bifirmor och annat som omöjliggör insyn.

God ekonomisk hushållning? Gynnande av enskild?

19. feb, 2016