Energidirektörens emeritus tankeförsök

Under de kommande tio åren behöver 700 000 bostäder byggas i Sverige. Kiruna, med 23 000 invånare eller 1,2 invånare per kvadratkilometer, är till ytan lika stor som Skåne, Halland och Blekinge tillsammans. Ytan är hälften av Nederländernas, som har 16 miljoner invånare.

När staden nu ska flyttas visar det sig vara närmast omöjligt att hitta mark att bygga på. Professorn i samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan, Göran Cars, som arbetar med Kirunas stadsomvandling, konstaterar att konflikten med riksintressen som friluftsliv, gruvnäring, rennäring, naturaområden, sällsynta salamandrar och annat närmast omöjliggör att hitta mark som det går att bygga på.

I Sveriges till ytan största kommun, en extrem glesbygd, finns inte mark att bygga på!

När det bästa blir det godas fiende. Bostäder kanske också kan bli ett riksintresse?

21. feb, 2016