Energidirektörens emeritus tankeförsök

Än en gång akut bostadsbrist. "Elefanten i rummet" är den reglerade bostadsmarknaden. Planekonomin har visat sig framgångsrik bara i ett avseende, nämligen att skapa starka krigsmakter i totalitära system.

Hyresregleringar och flyttskatt leder till ineffektiva bostadsmarknader. Det är blir olönsamt att bygga hyresrätter och människor som bor i för stora bostäder har inte råd att flytta. Trots att det är uppenbart att regleringen motarbetar en fungerande bostadsmarknad, förnekas faktum. Inte heller alliansen, under moderaternas märkliga ledning, gjorde något åt saken.

Varje ny lägenhet skapar en flyttkedja i sju led. I de sista leden frigörs billiga bostäder. En successiv övergång till marknadshyror skulle ge bostadsbyggandet en ordentlig skjuts.

I Bryssel, Europas "huvudstad", finns ingen bostadskö och ingen bostadspolitik. Den som snabbt behöver en bostad, vilket är många i EU-administrationen, har ett stort utbud att välja mellan.

Det fungerar när planekonomin överges.

24. feb, 2016