Energidirektörens emeritus tankeförsök

30 år sedan Sveriges statsminister brutalt mördades. Medierna fylls av minnesartiklar och -program. Olof Palme var en konfrontationspolitiker. För oss som var unga då var det svårt att inte ha en åsikt om Palme.

En märklig blandning av demokratiförkämpe och kommunistmotståndare å ena sidan och diktaturkramare när det gällde vänsterregimer på Kuba, i Sydamerika och Afrika å den andra.

Unga socialdemokrater i dag, vilka själva knappt upplevt Palme, lever i ett nostalgiskt skimmer. De ser en socialdemokrati som tronar på minnen från fornstora dar, då ärat partiets namn flög över jorden. De vet att partiet är och blir vad det var. Något bräcklig verklighetsuppfattning av val och opinionsmätningar att döma.

Jag tillåter mig att påstå att om socialdemokratin i dag tog till sig Palmes synnerligen realistiska syn på säkerhets- och försvarspolitik blir en Natoanslutning självklar.

28. feb, 2016