Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sensationen att nästan alla öckeröbor bor i hus toppar TV 4 Nyheternas kvällssändning. Reportaget är föranlett av kraven på att alla kommuner måste ta emot flyktingar.

Man kan fundera över var de övriga öckeroborna bor.

1. mar, 2016