Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid ett besök häromdagen på Lillesjö kraftvärmeverk i Uddevalla konstaterade jag en innovation, som tillkommit sedan jag slutade. De fyra flaggstänger som tidigare, ordentligt inrättade, följde infarten till servicebyggnaden, låg nu, prydligt inrättade, ner på gräsmattan.

Fostrad i den gamla skolan lärde jag mig att själva idéen med flaggstänger är att de ska stå vertikalt. Vad som är poängen med att de ligger horisontellt har jag ännu inte lärt mig.

2. mar, 2016