Energidirektörens emeritus tankeförsök

En av Bohusläningens medarbetare har ångest. Det kan man ju förstå, med tanke på den mänskliga katastrof som utspelas vid EU:s gränser och miljontals människor på flykt.

Vid närmare läsning visar det dock sig att ångesten uppstår av att någon som heter Frans kan vinna mello. Vad är efterkrigstidens största flyktingkris mot en Fransvinst i mello?

7. mar, 2016