Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nato vill öva möjligheten att förflytta världens mest avancerade luftvärnssystem, det amerikanska Patriot, till Sverige inom ramen för det värdlandsavtal Sverige tecknar med Nato. Tv 4 försöker göra detta till en sensation och toppar kvällsnyheterna med att Gotland är tänkt utplacering. Det räcker med att se på en karta för att förstå Gotlands strategiska betydelse.

Regeringen och allianspartierna ser samarbetet som naturligt. Kommunistledaren Jonas Sjöstedt är starkt kritisk mot att Sverige ska kunna få hjälp med avvärja ryska flygangrepp. Han påstår till och med att luftvärn, som skyddar mot flygangrepp, provocerar (sic!).

Hur kan ett defensivt system som luftvärn provocera? Utmanande blir det ju bara om Sjöstedts kompisar skulle ha aggressiva avsikter, och det har de ju inte. Eller?

7. mar, 2016