Energidirektörens emeritus tankeförsök

Särskilt farliga arbeten har ofta olika former av risktillägg. Det politiska underbarnet, utbildningsminister Gustav Frigolit (MP), ansvarig för den svenska skolan, har inspirerats av tanken och inför nu risktillägg för lärare och rektorer som verkar i särskilt utsatta skolor.

Där det förekommer stök, våld, trakasserier, kaos och andra moderna pedagogiska inslag skall lärare och rektorer kompenseras med högre lön. Huruvida hjälm och skyddsväst skall tillhandahållas gratis framgår inte av Frigolits utspel.

En alternativ åtgärd skulle kunna vara att återgå till ordning och reda. Men sådana pedagogiska grepp är väl förmodligen omoderna.

17. mar, 2016