Energidirektörens emeritus tankeförsök

Detta har varit stämmornas vecka. I dag förbundsstämma i Försvarsutbildningsförbundet Bohuslän Dal på officersmässen vid förutvarande Kungl Bohusläns regemente. Vald till förbundsordförande för trettonde gången.

Stimulerande förtroendeuppdrag och glädjande att se att ungdomsverksamheten växer. Antalet ungdomar ökar och de tar nu plats i styrelser och utskott.

Försvarsfrågan finns nu åter på agendan.

19. mar, 2016