Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statstjänstemannafacket riktar hård kritik mot regeringskansliet för att det anlitar företag utan kollektivavtal. Fackets ordförande Brita Leijon, tidigare socialdemokratiskt statsråd, kritiserar även tystnadspliktskraven, vilka hon anser strider mot grundlagen.

Att följa lagen verkar hon dock anse vara viktigt endast om det gynnar facken.

I Konungariket Sverige råder lagstadgad avtalsfrihet. Företag är inte skyldiga att ha kollektivavtal. För de anställda är anställningsvillkoren sannolikt viktigare än kollektivavtal. Det finns gott om exempel på företag utan kollektivavtal med bättre villkor än vad kollektivavtalen stadgar.

Att kräva kollektivavtal för att anlitas är ett övergrepp på avtalsfriheten. Regeringskansliet borde vara den siste att åsidosätta svensk lag.

26. mar, 2016