Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänstermajoriteten S-V-MP i Göteborg kräver att alla lediga hyreslägenheter, som i dag förmedlas genom Boplats Göteborg, skall tilldelas efter kötid, rapporterar Svt Väst. De privata fastighetsägarna, som står för 40 procent av tilldelningen, är kritiska och vill kunna väga in även andra kriterier när de väljer sina hyresgåster.

När vänstermajoriteten i kommunstyrelsen beslutar om ännu en verkningslös planekonomisk förändring, innebär den att var fjärde hyreslägenhet, som Boplats Göteborg i dag förmedlar, försvinner.

När vänsterpolitiker styr blir det rättvist. Lika illa för alla (utom för sosseadeln). Inga lägenheter att fördela.

1. apr, 2016