Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning på skattebetalarnas bekostnad. Tv 4 Nyheterna rapporterar upprört att landstingen inte har prioriterat denna rättighet.

En sjukvård med svårigheter att klara de grundläggande behoven förväntas alltså tillgodose ensamstående kvinnors självpåtagna rätt till barn, före cancervård och behandling av svåra sjukdomar.

Självupptaget? Naturligtvis inte. Rätten att få barn är skattebetalarnas skyldighet att betala. Vård mot svåra sjukdomar får komma i andra hand.

2. apr, 2016