Energidirektörens emeritus tankeförsök

På Bohusläningens webupplaga påstås, trots att tidningen vet bättre, att jag tecknat ett pensionsavtal på 4,7 miljoner kronor med en medarbaretare. Det är inte bara fel, det är en lögn.

En lögn är en uppsåtlig osanning. Har Bohusläningens kris nu gått så långt att de tydligen inte alltför begåvade journalisterna måste använda lögner för att få ihop sina drev?

4. apr, 2016