Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid ett par tillfällen har jag uppmärksammat devota hyllningar till massmördarna Che Guevara och Lenin på facebook.

Min undran var varför man uttrycker beundran för eller upplever en underbar känsla när man står inför hyllningar till några av de värsta förbrytarna mot mänskligheten 1900-talet skådat. Med en fungerande ideologisk kompass skulle det väl inte kunna hända?

Lenin, Stalin, Hitler, Che Guevara, Mao Tse Tung, Pol Pot. Några av 1900-talets värsta förbrytare mot mänskligheten kan väl inte annat än fördömas?

För denna åsikt har jag blivit kallad både ond och illasinnad. Märkligt. Att värna demokrati och människvärde är inte ont eller illasinnat. Vad är det då att inte ta avstånd från massmördande tyranner? Beror svaret på om tyrannen var kommunist eller nazist, varandras spegelbilder av totalitära ideologier? Månne offren uppfattade skillnaden?

28. apr, 2016