Energidirektörens emeritus tankeförsök

I dag har inte varit en bra dag för Sveriges republikaner. Firandet av kungens 70 årsdag har dominerat medierna. Här på Rhodos har SvtPlay varit uppskattad av den rojalistiska halvan av familjen. Ibland övertrumfar internet solen.

Bland dagens väsentligheter noterar jag att kungen bar arméns generalsuniform m/87 med medaljer men utan ordnar och paradskärp m/1817. Högtidsdräkt? Borde vara med paradskärp, men kungen är ju kung och gör väl som han vill. Kungens stabschef, generalmajor i flygvapnet, inledde på morgonen i teve med paradskärp m/30 men anpassade sig snabbt.

Något för nördar att fundera över.

30. apr, 2016