Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mona Sahlin (S) avgår som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Inte beroende på den befängda idéen att återvändande IS-terrorister skulle få förtur till bostäder och arbete i stället för att buras in.

Nej, orsaken är den gamla vanliga. Obetalda skatter, obetalda arbetsgivaravgifter, osant intygande.

Sahlin misslyckades två gånger i sina försök att bli statsminister. Tack och lov för det. Inte för att nuvarande är så mycket bättre, men han är så vitt känt inte en notorisk slarver. Möjligen något yvig i sin uppfattning om sanningen.

5. maj, 2016