Energidirektörens emeritus tankeförsök

De prydligt inrättade liggande flaggstängerna vid Lillesjö kraftvärmeverk skulle få återgå till sin naturliga upprättstående position så snart det blev vacker väder, meddelade produktionschefen den 2 mars. Flaggstängerna hade tagits ner sedan en av dem blåst omkull på grund av materialutmattning.

Sedan den 2 mars har vackert väder inte förekommit vid kraftvärmeverket. Ständigt regn, blåst och annat elände har plågat anläggningen sedan dess. Nu är de liggande stängerna borta. Finns inte. Inga upprättstående heller.

Bekvämast så.

11. maj, 2016