Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stollighetsfalangen tycks dominera över förnuftsfalangen vid miljöpartiets pågående kongress i Karlstad. Stollarna kräver att statsministern tillsätter en fredsminister. Trots att partiet ingår i regeringen har stollarna inte förstått att regeringen redan har två.

Svensk säkerhets- och försvarspolitik eftersträvar fred och nationellt oberoende. Det är utrikes- och försvarsministrarnas uppgift att driva dessa frågor.

Vad hade miljöpartiet tänkt sig att en fredsminister skulle göra? Resa till Syrien och förklara för IS att den uppför sig olämpligt? Inte självklart att den ministern kommer tillbaka, vilket, bortsett från de humanitära aspekterna, skulle kunna uthärdas.

14. maj, 2016