Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunpolitiken i Uddevalla erbjuder lätt bisarra upplevelser. Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde föreslog förvaltningen i sin tjänsteskrivelse att nämnden skulle avslå en bygglovsansökan som inte fanns.

Inte undra på att sammanträdena drar ut på tiden. Utöver att besluta i icke existerande ärenden måste ju nämnden ägna tid även åt de existerande.

14. maj, 2016