Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Karl korad till ny arméchef" är en rubrik i försvarsmaktens personaltidning "Försvarets Forum". Korad? Handlar utnämningen av en arméchef om någon slags tävling? Och Karl. Vilken Karl?

På den gamla dåliga tiden, då jag tjänstgjorde vid försvarsstabens informationsavdelning, skulle vi ha skrivit "Generalmajor Karl Engelbrektsson ny arméchef" i rubriken. I brödtexten skulle det förmodligen ha stått "Generalmajor Karl Engelbrektsson har utnämnts till arméchef från den 1 juni. Han efterträder..."

På samma sida i "Försvarets Forum" kan man läsa att regeringen utsett marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist, till ny insatschef. Åtminstone vettigare språkbruk. Att han därvid befordrats till viceamiral, den ende i aktiv tjänst, anses inte värt att nämna.

Försvarsmaktens personaltidning anstränger sig verkligen för att inte framstå som alltför militär. Ett uttryck för bristande yrkesstolthet? Kanske bara bristande kunskap?

15. maj, 2016