Energidirektörens emeritus tankeförsök

Allvarlig kritik mot miljöpartiets värderingar och språkrörens uttalanden framförs av tunga politiska kommentatorer i Aftonbladet, Expressen och Dagens Industri. Dessa refererade jag till i ett facebookinlägg den 20 april och gjorde en jämförelse med situationen i Uddevalla.

Per hörsägen har jag nåtts av informationen att kommunstyrelsens ordförande (S) riktat kritik mot mig för detta och framhållit mitt inlägg som ett exempel på olämplig nätkultur. Kritiken har dock av någon anledning inte framförts direkt till mig, utan förmedlats via ombud.

Drabbad av dessa andrahandsbannor från kommunstyrelsens ordförande gör jag naturligtvis en pudel. Mitt facebookinlägg borde inte ha innehållit det olämpliga o-ordet, oberoende av sanningshalt.

Inläggets avslutning skall således rätteligen vara: "I jämförelse med den nationella katastrof miljöpartiet utgör är problemen i Uddevalla små. Här har vi bara en ordförande (MP) i samhällsbyggnadsnämnden."

21. maj, 2016