Energidirektörens emeritus tankeförsök

Historien har inte stannat, vilket de demokratiska partierna i Sveriges riksdag naivt trodde efter Sovjetunionens fall. Ryssen var ofarlig. Svenskt försvar avvecklades entusiastiskt av socialdemokratiska och moderatledda regeringar.

Nu inses att det var fel även denna gång. Det säkerhetspolitiska läget är allvarligt. Sverige står värnlöst, efter decennier av säkerhetspolitisk vanvård.

I sitt förstamajtal varnade statsminister Stefan Lövfen (S) för en blåbrun röra om alliansen inlät sig till samarbete med sverigedemorakterna.

Nu har vänsterpartiet och sverigedemokraterna förenat sig i en rödbrun allians mot vänskapsavtalet med Nato. Vänsterpartiets kommunistiska ränder går aldrig ur. Rysslands Putin är arvtagaren. Sverigedemokraterna har inga svårigheter med att förena sig med vänsterpartiets avståndstagande från demokratiprojektet EU och Nato.

Molotov - Ribbentroppakten från augusti 1939 går igen. Vänsterpartiet, socialdemokraternas kompisar?

23. maj, 2016