Energidirektörens emeritus tankeförsök

En intressant dag i svensk inrikespolitik. Sverigedemokraterna insåg att de hoppat i fel opportunistiska tunna och ändrade sig. Samröret med kommunisterna i uppskjutandet av värdskapsavtalet med Nato var en dålig idé. Att öppet visa att man stödjer Putins Nato- och EU-motstånd var otaktiskt.

Farhågorna inför statsminister Stefan Löfvens (S) regeringsombildning var ogrundade. I stället för att forma en regering som kan vinna val gör han några lagomlösningar, blandar bort korten och låter odugliga statsråd sitta kvar. Dåligt för Sverige, utmärkt inför valet 2018.

Vore det inte för en borgerlig allians som är ointresserad av att genomföra den politik man gick till val på och som Sverige behöver.

26. maj, 2016