Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lars Frisk, pensionerad generalmajor i arméns generalitet, valdes i dag till ordförande i Svenska Försvarsutbildningsförbundet vid riksstämman i Tylebäck. Lars Frisk började sin officersbana vid Kungl Norrlands trängregemente i Sollefteå, har tjänstgjort vid de centrala staberna, försvarsdepartementet och riksdagens försvarsutskott.

Lars Frisk är ordförande i Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm. Han efterträder brigadgeneral Bengt Jerkland.

Försvarsutbildningsförbundets valberedning, i vilken jag har förmånen att ingå, har lagt ner ett betydande arbete på att rekrytera en förbundsordförande som kan föra verksamheten vidare nu när förbundets verksamhet har stark medvind. Vi gläds åt att Lars Frisk accepterade detta viktiga uppdrag.

29. maj, 2016