Energidirektörens emeritus tankeförsök

Behandling av muslimer är temat för "Korrespondenterna" i Svt. Situationen i Danmark, Indien och USA beskrivs.

Intresseväckande journalistik. Ser fram mot motsvarande program om behandlingen av kristna. Lär få vänta.

Ett påstående i inslaget om Danmark var märkligt. Som exempel på diskriminerande behandling av muslimer framhålls möjligheten att frånta invandrare som dömts för terrorbrott danskt medborgarskap samt att imamer som uppmanar till brott mot dansk lag kan dömas för anstiftan.

Diskriminering? Snarare upprätthållande av rättssamhället.

31. maj, 2016