Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nationaldag. Ordet innehåller två delar, nation och dag. Kultur- och fritidsförvaltningen i Uddevalla kommun har uppenbarligen missat den första delen och nöjer sig med den andra.

Den 6 juni högtidlighålls inte längre traditionsenligt på Gustafsberg. I stället blir det piratupptåg och andra anpassade muntrationer. I museiiparken i centrala Uddevalla har man, efter påtryckningar, gått med på att nationalsången får sjungas. Någon nationaldagstalare har inte engagerats. Visst är det gulligt med femteklassare som vill fred, inget fel med det, men år efter år blir det något platt.

Som av en händelse "glömde" kultur- och fritidsförvaltningen att i år i annonseringen om nationaldagen nämna att på morgonen sker ett traditionsenligt högtidlighållande i regementsparken med hemvärnets musikkår, korum, nationalsång och tal av Sveriges nye arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson, bördig från Bohuslän.

Bäst så. Vad är väl rikets arméchef mot några pirater?

5. jun, 2016