Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett av de bästa nationaldagstal jag hört. Talare var Bengt Therner, bördig från Bohuslän, en gång journalist vid Bohusläningen, inrikeschef på Ekot och välkänd radioröst. Sveriges Radios utrikeskorrespondent, först i Harare i Afrika och sedan i Hong Kong i Asien, under många för världshistorien viktiga händelser.

Bengt Therner talade vid nationaldagsfirandet i Stadsparken i Strömstad. Vi har mycket att vara stolta över men också problem som måste lösas. Vår självuppfattning, välfärd och relativa lyckokänsla kontrasteras av att i omvärldens ögon vara ett av världens mest annorlunda länder.

I Sverige förlitar vi oss på samhällsinstitutionerna medan man i de flesta länder förlitar sig på familjen. När dessa migranter kommer till Sverige blir naturligtvis kulturskillnaderna uppenbara.

6. jun, 2016