Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det hettar till i kommunfullmäktiges debatt när socialnämndens budget behandlas. Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund (S) ägnar huvuddelen av talartiden till påståenden om hur dåligt det var under de föregående mandatperioderna.

Elving Andersson (C), ordförande i socialnämnden under alliansåren, påpekar att socialnämndens budget vid föregående mandatperiods slut var i balans och att verksamheten bedrevs med god kvalitet.

Detta var ett resultat av genomförda nödvändiga strukturella förändringar. Elving Andersson tillbakavisar bestämt den eländesbeskrivning Skoglund försökt sig på och konstaterar att prognosen för s-v-mp-majoritetens andra år är ett underskott på 20 miljoner kronor.

Det kan vara underhållande med tuffa debatter men det förutsätter att man håller sig till fakta. Osakligheter och medvetna förvrängningar stärker inte kommunpolitikens anseende

8. jun, 2016