Energidirektörens emeritus tankeförsök

Åtta och en halv timme pågick kommunfullmäktiges i Uddevalla budgetsammanträde i dag. Majoriteten, s-v-mp, redovisade sina förslag och oppositionen, m-c-l-kd, sina motförslag. Nya Udevallapartiet hade som vanligt sina egna förslag.

Utgången var given. Majoritetens förslag gick naurligtvis igenom. För åhörarna och tevetittarna måste debatten stundtals ha framstått som obegriplig. Det borde vara möjligt att hitta en annan form för budgetbeslut. En form som tillgodoser både politikens behov av att göra sina förslag tydliga och en rimlig begränsning av det som närmast torde uppfattas som meningslöst politiskt käbbel.

Bohusläningen, som jag ibland haft anledning att vara kritisk mot, förtjänar ett erkännande. I dag publicerade Bohusläningen en föredömlig sammanställning av de politiska partiernas budgetförslag. Lättläst, tydligt och pedagogiskt. Det är sådant vi behöver en lokaltidning till.

9. jun, 2016