Energidirektörens emeritus tankeförsök

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har varit i Washington DC och ingått ett bilateralt avtal om nära militärt samarbete med USA.

Utrikesminister Margot Wallström (S) motsätter sig Nato-medlemskap därför att det skulle innebära ett nära militärt samarbete med USA.

Socialdemokratisk säkerhetspolitik är ett under av trovärdighet.

11. jun, 2016