Energidirektörens emeritus tankeförsök

SAS piloter strejkar för högre lön och bättre anställningsvillkor. SAS piloter tjänar i genomsnitt drygt 70 000 kronor i månaden, kaptenerna betydligt mer.

Industriavtalet, som hittills utgjort riktvärdet för arbetsmarknadens parter, ger lönehöjningar på 2,2 procent. Piloterna nöjer sig inte med det utan kräver 3,5 procent.

Pilotfacket kanske förväntar sig sympatistrejker från andra låglönegrupper som sjuksköterskor och poliser?

2012 var SAS ytterst nära en konkurs på grund mördande konkurrens och höga kostnader. Pilotfacket har onekligen suicidala egenskaper.

11. jun, 2016