Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Internationellt samarbete intresserar mig inte. Det viktiga är Storbritanniens behov.", säger en välklädd man i plommonstop i London till Svt. Fiskare från Shetland beskriver EU:s fiskekvoter, som begränsar uttaget av bland annat torsk, som skamliga. De röstar nej i folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU.

Det är lätt att ironisera över att det finns britter som ännu inte insett att det brittiska imperiet upphört, men deras syn på EU borde vara viktiga varningssignaler. EU, och dess föregångare, tillkom som ett freds- och frihandelsprojekt. Den fria rörligheten för människor, varor och tjänster skulle omöjliggöra fler förödande krig i Europa.

Subsidiaritetsprincipen gällde. Beslut skulle fattas nära de människor besluten berörde. Därefter har regleringsambitionerna vuxit. EU-byråkratin uppfattas nu sträva efter ökad makt och detaljreglering på medlemsländernas bekostnad.

Detta kan sluta illa.

15. jun, 2016