Energidirektörens emeritus tankeförsök

Baka in en fil i ett bröd, som smugglas in i fängelset och gör det möjligt för fången att rymma. Det är skämttidningarnas klassiska bild av rymningar.

Som vanligt överträffar verkligheten dikten. På Sveriges rättspsykiatriska kliniker, där landets tyngst belastade kriminella vistas, behövs inget bröd med en fil i. Postnord gör jobbet.

Skicka ett brev med knark eller vapen till den intagne. Brevet får inte kontrolleras. Personalen får inte ens klämma på det för att undersöka vad det innehåller.

Hundratals miljoner satsas på att bygga om anstalterna för att höja säkerheten. En rejäl portohöjning för vissa adresser kanske vore billigare?

16. jun, 2016