Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ideellt arbete blir så mycket bättre om skattebetalarna står för fiolerna. Pride-festivalen, "Uddevalla goes rainbow", organiserades av en "ideell" förening, företrädd bland andra av en i kommunpolitiken aktiv vänsterpartist. Föreningen fick naturligtvis 209 000 kronor av skattebetalarna, då festivalen ansågs vara en viktig kommunal angelägenhet.

Byråkrater kan fördärva det mesta. Redovisning saknas och den förtroendevalda revisorn avgår. Granskning går inte att genomföra då det inte finns verifikationer över hur skattemedlen använts. Bland annat saknas underlag för betydande kontantuttag.

Bohusläningen uppmärksammar missförhållandena. Vänstern är inte van vid granskning och gråter ut på tidningens redaktion. "Dementi" införs. Uppgiften om att några kvitton var skrivna på servetter visar sig vara felaktig. Det fanns inga kvitton alls.

Kvitton skrivna på servetter är dåligt. Inga kvitton alls är bättre. Allt enligt den "ideella" föreningens "Uddevalla goes rainbow" säregna logik om användningen av skattemedel.

17. jun, 2016