Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det förefaller som om de brittiska politiker, som förespråkade utträde ur EU, inte trodde på sina egna argument utan hoppades på att de skulle förlora. Boris Johnson, ivrig utträdesförespråkare och inställd på att bli nästa toryledare och premiärminister, påstår nu lugnande att Storbritanniens utträde ur EU i en avlägsen framtid innebär att Storbritanniens relationer till EU blir oförändrade.

EU:s stats- och regeringschefer emotser däremot Storbritanniens åberopande av utträdesklausulen snarast. Storbritannien utesluts redan nu från gemensamma överläggningar.

"Man ska inte göra upp notan utan värden", är en gammal sanning. Boris Johnson ifrågasätts. Labourledaren Jeremy Corbyn, uppstickare i sitt eget parti, är föremål för en palatsrevolution.

Britter med irländskt påbrå ansöker panikartat om irländska pass.

Nicola Sturgeon, Skottlands försteminister, talar om ny folkomröstning om utträde ur Storbritannien och medlemskap i EU. I Cornwall i sydvästra England har man tagit emot 60 miljoner pund i EU-stöd årligen de senaste tio åren. Att man nu mister dem hade man inte tänkt sig när man röstade för utträde.

Det kallas för demokrati, dumbom, som Tove Lifvendal beskriver situationen i Svenska Dagbladet.

28. jun, 2016