Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den röd-gröna majoriteten i Uddevalla kommun framhärdar i att försvåra för näringsidkarna. "Experterna" på gatulutning i den politiska majoriteten vet att lutningen på Kungsgatan inte finns. Mortens krog ska därför inte få bygga ett trädäck för sin uteservering.

Krögarna, som bedriver verksamheten, konstaterar att lutningen finns och vill därför jämna ut den med ett trädäck. Den rödgröna majoriteten vidhåller, i kraft av att ha politisk majoritet, att krögarna har fel.

I protokollet från samhällsbyggnadsnämnden, där majoritetens avslagsbeslut redovisas, saknas inlagan från krögarna. Ordföranden hävdar att inlagan, trots att den inte återfinns i protokollet, redovisats för nämndens ledamöter före beslut. Jag har letat i min e-postbrevlåda, men kan inte finna den. Måste vara ett it-problem.

Oavsett it-problem är det beklagligt och förödande för Uddevalla centrum att den röd-gröna majoriteten, med besöksfientliga parkeringsregler och motarbetande av uteserveringar, håller fast vid sin ambition att ta död på Uddevalla centrum.

3. jul, 2016