Energidirektörens emeritus tankeförsök

Privat ägande av skog ifrågasätts av regeringens favoritutredare, hovättslagman Charlotta Riberdahl. Som utredare av svensk skogsvård vill hon frånta skogsägarna rätten att avverka sin egen skog.

Tidigare har hon, i en utredning om införande av EU-direktiv om rovdjursjakt, föreslagit att Sverige ska införa förhindrande regler utöver EU-direktiven.

Regeringen har utsett Ulf Bjereld (S) till utredare om statligt stöd till religiösa samfund och sekter. Bjereld, ordförande i "Socialdemokrater för tro och solidaritet" (tidigare "Broderskapsrörelsen"), har fått stark kritik för att se mellan fingrarna med
fundamentalistiska och extrema religiösa organisationer.

Tala om att sätta bockar till skogs- och trädgårdsmästare..

7. jul, 2016