Energidirektörens emeritus tankeförsök

En lögn är en medveten och uppsåtlig osanning. När kommunstyrelsens ordförande och Uddevalla Energis styrelseordförande i dagens Bohusläningen påstår att jag brutit mot vd-instruktionen, när jag ingick ett avtal om arbetsbefrielse med en medarbetare, är det en lögn.

Vd-instruktionen fastställs årligen av styrelsen och den nu aktuella har tillämpats under alla de tolv år jag var vd. Under den tiden har jag ingått 18 avtal med medarbetare, som av skilda skäl lämnat bolaget. Styelseordförandena har alltid varit informerade.

Jag har följt vd-instruktionen. Att yrkespolitiker i kommunerna får något stirrigt i blicken när det uppstår situationer där någon riktar, även osaklig, kritik mot åtgärder man själv varit delaktig i, är snarare regel än undantag. Så även i detta fall. Det gäller att hinna någon annan att peka på.

När man riktar det anklagande pekfingret mot någon bör man erinra sig att ett finger pekar på syndabocken och tre på en själv.

För övrigt är uppgiften i Bohusläningen att drygt fyra miljoner är ett värde som överstiger vd:s befogenheter fel. Enligt instruktionen kan vd ingå avtal upp till ett värde av 45 miljoner kronor. I detta fall har jag ingått ett avtal som sänkt bolagets kostnader med en miljon kronor.

11. jul, 2016